Výrobky z masivu
Specializujeme se se pøedevším na výrobu nábytku z lamina, ale máme i mnoho zkušeností s masivem. Pou¾íváme známé døeviny borovice, smrk, modøín, buk, dub, olše, jasan.Výrobky z masivu

 • dvíøka na kuchyò
 • skøíòky a komody
 • stoly a lavice
 • postele
 • police
 • oblo¾ky
 • okna a dveøe
 • oblo¾ení schodiš»
 • bedny pro pøepravu
 • boudy pro psy
 • atd..


Fotogalerie ZDE